ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  

Τα μικρά ή μεγάλα  μουσικά σύνολα του Ωδείου, δίνουν την ευκαιρία στους  σπουδαστές  να συμμετέχουν, να αποκτούν γνώση, πολύτιμη εμπειρία και πρακτική, που τους ολοκληρώνει, διαμορφώνοντάς τους ταυτόχρονα  σε σωστούς επαγγελματίες του αύριο.