ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΕΙ

Προετοιμασία για τις Πανεπιστημιακές Σχολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Προπαρασκευαστικό τμήμα Μουσικολογίας

Τμήματα:

  • Τριετή
  • Διετή
  • Μονοετή

 

Το Τριετές τμήμα αφορά σπουδαστές που έχουν πολύ λίγες γνώσεις θεωρίας της μουσικής και για την εισαγωγή σους προηγείται ακουστική εξέταση.

Το διετές τμήμα αφορά σπουδαστές που έχουν κάνει και την 3η θεωρία με τα αντίστοιχα σολφέζ, και η εισαγωγή τους γίνεται μετά από γραπτή εξέταση και κατόπιν ακροάσεως.

Στο μονοετές τμήμα εισάγονται σπουδαστές που έχουν τελειώσει τη 2η αρμονία, εφ’ όσον όμως προηγηθεί γραπτή εξέταση και κατόπιν ακροάσεως.