ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ-ΛΑΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

  

Τα τμήμα αυτό αναπτύσσει σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης τόσο των παραδοσιακών όσο και των λαϊκών οργάνων. Η παραδοσιακή μουσική ζωντανεύει μέσα από την μελέτη των παλαιών τεχνιτών σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο. 
Υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους, οι οποίοι διέπονται από βαθιά αγάπη και έντονη καλλιτεχνική αναζήτηση, οι σπουδαστές αποκτούν τις γνώσεις και εμπειρίες που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση επαγγελματικών ευκαιριών.

Η παραδοσιακή και λαϊκή μουσική αποκτούν ζωντανή υπόσταση στο Ωδείο μας καθιστώντας την μελέτη τους πολύ σημαντική με σκοπό οι μαθητές να αγαπήσουν την μουσική που επέλεξαν να ακολουθήσουν. Το τμήμα παραδοσιακής μουσικής, έχει ως στόχο τη γνωριμία του σπουδαστή με την αστείρευτη παράδοση της ελληνικής μουσικής, στο όργανο της επιλογής του.