ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

Είναι γνωστή σε όλους μας η σημασία της μουσικής αγωγής στην προσχολική ( 4-6 ετών ) ηλικία διότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται η καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης του παιδιού καθώς και η ομαλότερη ψυχοκινητική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξή του.

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις θεωρούν ότι με την ψυχαγωγία συμβάλει στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των παιδιών. Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα των ανωτέρω, το Ωδείο μας με ειδικευμένους μουσικοπαιδαγωγούς έχει δημιουργήσει παιδικό τμήματα ενόργανης μουσικής  για μια συστηματική προσέγγιση της μουσικής στηριζόμενη στις ανάγκες των παιδιών. 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ