ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

"Μουσική σημειογραφία ή μουσική γραφή ονομάζεται κάθε συμβολογραφικό σύστημα, μέσω του οποίου καταγράφονται τα διάφορα είδη μουσικής. Το πλέον διαδεδομένο τέτοιο σύστημα είναι το Δυτικό, ενώ μεγάλης σπουδαιότητας -μεταξύ άλλων- θεωρούνται τα αντίστοιχα συστήματα του Βυζαντίου, της Ινδίας, αλλά και της Αρχαίας Ελλάδας.

Μετά από πολλούς αιώνες χειρόγραφης αποτύπωσης, η μουσική καταγραφή γίνεται πλέον από διαδεδομένα λογισμικά αποτύπωσης και αναπαραγωγής μουσικής σημειογραφίας, μέσω των οποίων οι μαθητές μαθαίνουν και κατανοούν τη μουσική γραφή, ακούγοντας ταυτόχρονα το αποτέλεσμα, ενθαρρύνοντας συγχρόνως την έμπνευση και τη δημιουργία, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές προσθήκης μουσικών οργάνων.

Τα λογισμικά αυτά είναι εξαιρετικά εύχρηστα προγράμματα τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες τους να γράψουν μουσικό κείμενο και στη συνέχεια να το αναπαραγάγουν χρησιμοποιώντας ειδικές γεννήτριες ήχου που βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στο λογισμικό. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των οργάνων ενώ για την αλλαγή τονικότητας, μουσικού κλειδιού και μέτρου καθώς και για την εισαγωγή συμβόλων δυναμικής, συγχορδιών και κειμένου υπάρχουν ειδικά κουμπιά σε παλέτες που βρίσκονται στην οθόνη.

 

Διδάσκων Καθηγητής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ