ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Η σχολή ανώτερων θεωρητικών, περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Ωδική
  • Αρμονία
  • Αντίστιξη
  • Φούγκα
  • Σύνθεση  
Σε αυτά τα τμήματα φοιτούν σπουδαστές που έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς τον κύκλο των υποχρεωτικών θεωρητικών και στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μουσικής τους παιδείας και στην επαγγελματική ενασχόληση με τη μουσική. Σε αυτό το επίπεδο, ο σπουδαστής προχωρά στη γραφή για πολυφωνικά σχήματα, διδάσκεται αντιστικτική γραφή, κοράλ, στοιχεία ενορχήστρωσης, ανάλυση & σύνθεση φούγκας. Στο τμήμα της σύνθεσης, το οποίο απαιτεί ολοκλήρωση των υπολοίπων τάξεων ανώτερων θεωρητικών, ο σπουδαστής μαθαίνει να συνθέτει για χορωδία & ορχήστρες βασισμένος στο προ-κλασικό & κλασικό μοτίβο γραφής καθώς και στο σύγχρονο.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ